Nhiều khó khăn trong phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

08/09/2017

Hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, những năm qua, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc còn chưa tương xứng với tiềm năng và thấp so với một số địa phương cùng lợi thế bởi nhiều nguyên nhân.

Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy mô trên 5.200ha. Đến nay, đã có 12 dự án phát triển hạ tầng tại 11 khu công nghiệp được thành lập và cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng diện tích trên 2.327ha. Trong đó, có 6 khu công nghiệp đã được thành lập gồm: Khu công nghiệp Kim Hoa, Khai Quang, Bình Xuyên II, Tam Dương II – khu A, Tam Dương II – khu B và Thăng Long Vĩnh Phúc. 6 khu công nghiệp chưa có quyết định thành lập là: Bình Xuyên, Bá Thiện II, Bá Thiện, Phúc Yên, Chấn Hưng, Sơn Lôi. Tính đến tháng 8/2017, các khu công nghiệp thu hút 213 dự án đầu tư, gồm 171 dự án FDI, tổng vốn đăng ký trên 2.668 triệu USD; 44 dự án DDI, tổng vốn đầu tư hơn 14.995 tỷ đồng. Trong đó, có 181 dự án đang sản xuất kinh doanh; 11 dự án đang triển khai xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc; 16 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục hành chính về triển khai dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, so với một số một số địa phương có cùng lợi thế như: Bắc Ninh, Thái Nguyên…thì kết quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc còn thấp, thậm chí nhiều chỉ tiêu liên quan đến đầu tư không đạt kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, mặc dù thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực nhưng việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do hạ tầng kỹ thuật cả trong và ngoài hàng rào các khu công nghiệp chưa hoàn thiện và thiếu đồng bộ. Hiện nay, ngoài khu công nghiệp Kim Hoa, Vĩnh Phúc chưa có khu công nghiệp nào được đầu tư hoàn chỉnh về hạ tầng, thậm chí hạ tầng nhiều khu công nghiệp đã xuống cấp, quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp còn ít, chỉ khoảng 60 ha. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc) đều chậm so với tiến độ. Hệ thống giao thông đối ngoại các khu công nghiệp chậm được đầu tư hoặc đã xuống cấp chưa được duy tu, sửa chữa kịp thời, nhất là mặt đường 310 B chạy qua 5 khu công nghiệp; tuyến đường từ nút giao Văn Quán qua khu công nghiệp Sông Lô 2 và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I.  

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu, sản phẩm quy hoạch khi bàn giao cho chủ đầu tư đều phải thực hiện quy hoạch lại. Đơn cử như khu công nghiệp Tam Dương I quy mô 700 ha, Tam Dương II quy mô 750 ha đều chưa được lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000. Theo quy định, 2 khu công nghiệp này có quy mô hơn 500 ha phải tổ chức lập quy hoạch chung thỏa thuận với Bộ Xây dựng trước khi lập quy hoạch chi tiết nhưng khu công nghiệp Tam Dương II mới khai thác địa điểm được khu A và khu B, diện tích hơn 316ha, còn 388 ha chưa có quy hoạch. Khu công nghiệp Tam Dương I mới khai thác địa điểm được khu 2 và khu 3, diện tích 398ha, còn 302 ha chưa được quy hoạch. Các địa điểm đã quy hoạch đều gặp bất lợi như vướng đường tập tăng của Bộ Tư lệ Tăng Thiết Giáp; số hộ dân cần tái định cư của khu công nghiệp Tam Dương I, khu 2 khá lớn với 242 hộ. Tại khu công nghiệp Lập Thạch II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy mô 250ha nhưng UBND tỉnh chỉ phê duyệt quy hoạch chi tiết 11,5ha; khu công nghiệp Lập Thạch I có quy mô 180 ha, được UBND tỉnh phê duyệt quy mô chi tiết 128ha nhưng địa điểm này lại không có khả năng mở rộng. Còn tại khu công nghiệp Bá Thiện, diện tích 325ha, đến nay mới triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và có đơn vị quản lý, vận hành khu 54ha. Toàn bộ khu công nghiệp này chưa có hàng rào xung quanh.

Ông Bùi Minh Hồng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Ngoài các khó khăn về đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng thì công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, công tác quản lý lao động, phát triển nhà ở công nhân khu công nghiệp và các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về khu công nghiệp chưa thống nhất, thiếu đồng bộ cũng dẫn đến sự kém hấp dẫn của các khu công nghiệp. Điều đáng nói, thu hút đầu tư các dự án FDI vào các khu công nghiệp mới chủ yếu là các dự án gia công, lắp ráp điện tử, các dự án vệ tinh nhỏ. Thu hút DDI còn hạn chế do các nhà đầu tư trong nước có xu hướng lựa chọn đầu tư ngoài các khu công nghiệp.  

Cũng theo ông Hồng, do UBND tỉnh chưa có quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nên công tác quản lý nhà nước các hoạt động: Quản lý chất lượng công trình khu công nghiệp; ủy quyền trong lĩnh vực môi trường…gặp nhiều khó khăn. Bởi theo khoản 4, Điều 55 của Nghị định 45 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, UBND tỉnh phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện công tác quản lý chất lượng trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, Ban chưa được UBND tỉnh phân cấp thực hiện dẫn đến sự lúng túng của doanh nghiệp khi phải tiếp cận, làm việc với nhiều đầu mối. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính từ sau khi doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư đến khi hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động gồm nhiều bước, phức tạp và còn có những vướng mắc, xung đột giữa các Luật chuyên ngành khiến doanh nghiệp lúng túng, bị động trong quá trình thực hiện.  

Trước các khó khăn, bất cập hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã kiến nghị UBND tỉnh cấp kinh phí xúc tiến đầu tư trực tiếp cho các cơ quan chuyên môn ngay từ đầu năm; tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đã cấp giấy chứng nhận đầu tư. Sớm có quyết định thành lập 6 khu công nghiệp: Bình Xuyên, Bá Thiện II, Bá Thiện, Phúc Yên, Chân Hưng, Sơn Lôi và cho ý kiến về kế hoạch phát triển khu công nghiệp mới đến năm 2020. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở công nhân khu công nghiệp Khai Quang và các khu công nghiệp huyện Bình Xuyên; xem xét, sửa đổi, bãi bỏ một số quy định, thủ tục đầu tư chưa hợp lý. Giao cho Ban làm chủ đầu tư, tổ chức lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 các khu công nghiệp Tam Dương I, Tam Dương II và Thái Hòa – Liễn Sơn trong năm 2018. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, nhất là các tuyến đường từ nút giao Văn Quán đi trung tâm các huyện Sông Lô, Lập Thạch; đường Hợp Châu, Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch; đường 310, 310 B đi qua các khu công nghiệp. 

Để các khu công nghiệp ngày càng trở nên hấp dẫn và thu hút được nhiều dự án lớn vào đầu tư, tại buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cuối tháng 8 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, trước mắt, Vĩnh Phúc còn nhiều việc phải làm, từ việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư cho đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động…Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý, phát triển các khu công nghiệp; rà soát và có đề xuất UBND tỉnh kế hoạch phát triển khu công nghiệp mới đến năm 2020. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, giải quyết tốt các vấn đề đang nảy sinh tại các khu công nghiệp, nhất là vấn đề môi trường, công tác phát triển đảng, công đoàn, nhà ở công nhân. Sớm đề xuất, báo cáo UBND tỉnh có quyết định thành lập 6 khu công nghiệp; đề xuất UBND tỉnh các bước triển khai, thực hiện việc xây dựng nhà ở công nhân, kiến trúc, cảnh quan môi trường các khu công nghiệp. Cùng với đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, minh bạch thông tin, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tập trung triển khai, thực hiên tốt việc sắp xếp, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của Tỉnh ủy.  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nghiên cứu có các bãi đỗ xe cho các doanh nghiệp đưa đón công nhân; phát triển quỹ đất; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Theo Thanh Nga Cổng thông tin giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: