Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi của Công ty Shindoh Vina

01/10/2014

Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi của Công ty Shindoh Vina với 3 nội dung:

  1. Xác định giá trị trang thiết bị đầu tư của dự án
  2. Những vấn đề liên quan đến việc mở rộng diện tích đất
  3. Về việc cho thuê văn phòng/nhà xưởng

Về cầu hỏi của Công ty Shindoh Vina, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xin trả lời như sau:

1. Về giá trị trang thiết bị đầu tư của dự án:

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Quyết định số 1088/2006/QD-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, không có nội dung ghi danh mục và giá trị thiết bị đầu tư của dự án.

Để xác định giá trị bằng tiền của thiết bị, Công ty căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn mua – nhập khẩu máy móc thiết bị hoặc thuê tổ chức thẩm định giá để thẩm định giá trị của máy móc thiết bị.

Liên quan đến các vấn đề về thuế, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hướng dẫn.

2. Về những vấn đề liên quan đến mở rộng diện tích đất

Theo quy định hiện hành, đất Nhà nước cho doanh nghiệp thuê trả tiền hàng năm không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tiến độ triển khai thực hiện dự án là nội dung bắt buộc kê khai trong hồ sơ thực hiện thủ  tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đây cũng là nội dung được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, các dự án đều phải xác định được tiến độ thực hiện.

Theo quy định tại Điểm i, Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2014, trường hợp thu hồi đất do vi phạm về Luật Đất đai gồm: “(i). Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng”.

Về chính sách miễn tiền thuê đất trong 11 năm: Việc miễn tiền thuê đất được áp dụng căn cứ vào tính chất của dự án đầu tư. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng mức miễn giảm tiền thuê đất từ 3 năm đến 15 năm sau thời gian xây dựng cơ bản. Đề nghị Công ty cung cấp nội dung cụ thể của dự án để Ban Quản lý các Khu công nghiệp có câu trả lời chính xác.

 3. Về việc cho thuê văn phòng

Đối với doanh nghiệp chế xuất, theo văn bản số 4787/BKHDT-QLKKT ngày 23/7/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “...việc dành một phần diện tích nhà xưởng dư thừa của DNCX để cho thuê sẽ ảnh hưởng đến việc đáp ứng quy định về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của DNCX theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 29/2008/ND-CP, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan hải quan, thuế và tài chính trong kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của DNCX. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy việc cho thuê nhà xưởng dư thừa của DNCX là chưa có cơ sở xem xét...”.

Các trường hợp khác, việc cho thuê văn phòng/nhà xưởng thuộc lĩnh vực đầu tư – kinh doanh bất động sản, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định tại Điều 3 Nghị định số 153/2007/ND-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản. Do vậy, để có thể hoạt động cho thuê văn phòng/nhà xưởng, Công ty và dự án của Công ty EP và Shindoh Vina phải đáp ứng các điều kiện quy định của Nghị định 153/2007/ND-CP, đồng thời phải thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư ngành nghề cho thuê văn phòng theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và đầu tư.

Phòng Pháp Chế

Các tin đã đưa ngày: