Tập đoàn TAL hỏi:

18/04/2014

Theo kế hoạch chúng tôi sẽ đầu tư nhà máy trong 2 giai đoạn, cách nhau ít nhất 05 năm.

Giai đoạn 1: Chủ yếu là cắt, may, các thiết bị máy móc giặt vải.
Giai đoạn 2: Đưa vào các dây chuyền máy móc làm ẩm, nhúng ướt và nhuộm trực tiếp các bộ phận của thành phẩm.
Trong quá trình làm thủ tục đầu tư chúng tôi có thể đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt thành phần Ban quản trị nhà máy cho cả 2 giai đoạn ngay lần đầu để đơn giản hóa các thủ tục phải tiến hành cho giai đoạn 2 được không? Trong trường hợp những thông tin đầu tư chi tiết này của giai đoạn 2 chưa được xác định rõ thì phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Về nội dung này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xin trả lời như sau:

Ban Quản trị nhà máy thuộc vấn đề quản trị nội bộ của doanh nghiệp, được quyết định, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp. UBND tỉnh Vĩnh Phúc không phê duyệt vấn đề này.

Chi tiết thêm, đề nghị liên hệ đồng chí Lưu Xuân Huyên, Trưởng phòng Pháp chế - Ban Quản lý các Khu công nghiệp (điện thoại: 0915.147.678) để được hỗ trợ.

 

Các tin đã đưa ngày: