Ban quản lý các Khu công nghiệp trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh Vương

12/06/2013

Ban quản lý các Khu công nghiệp trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Minh Vương

Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Minh Vương – Công ty TNHH Minh Vương, do IPA chuyển đến, về các khoản tiền phải nộp, phương thức nộp, người thu tiền khi đầu tư vào Khu công nghiệp.

Về câu hỏi này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xin trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Minh Vương không đề cập cụ thể về khoản tiền nào, địa điểm đầu tư tại đâu, đầu tư dưới hình thức nào và ngành nghề sản xuất kinh doanh của dự án là gì, do vậy, BQL các KCN chỉ có thể trả lời về cơ bản như sau:

Trước khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiền thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào KCN: không phải nộp.

- Các khoản phí, lệ phí khác: Nộp theo quy định hiện hành.

Sau khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các dự án cơ bản phải nộp các khoản sau:

- Tiền thuê đất, thuế đất phi nông nghiệp, các khoản thuế và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của nhà nước: Nộp theo quy định chung của nhà nước. Riêng tiền thuê đất tính bằng 1,5% giá đất theo biểu giá đất hàng năm của tỉnh tại khu vực thực hiện dự án và có thể được miễn giảm tùy theo tính chất của từng dự án. Các khoản tiền này sẽ do cơ quan quản lý thuế thu và nộp tại kho bạc nhà nước.

- Tiền phí hạ tầng, phí quản lý KCN: Theo thỏa thuận với công ty đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, trong đó phí hạ tầng KCN khoảng 40-90USD/m2/đời dự án, phí quản lý KCN khoảng 0,15-0,4USD/m2/năm tuỳ thuộc và từng địa điểm đầu tư. Các khoản tiền này sẽ do Công ty đầu tư hạ tầng KCN thu theo hợp đồng ký giữa nhà đầu tư thứ cấp với công ty đầu tư hạ tầng KCN.

BQL các KCN trân trọng trả lời ông Nguyễn Minh Vương.

Các tin đã đưa ngày: