Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021

26/04/2021

Ngày 20/04/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021 tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, số 03, đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các cơ qun trực thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan trực thuộc TW trên địa bàn tỉnh; Người phát ngôn của UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; người phát ngôn của UBND các huyện, thành phố; người phát ngôn của các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Cục báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Những quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; các nội dung quản lý nhà nước về báo chí. Đồng thời, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cần có trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí; cách viết thông cáo báo chí, tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý và phản hồi thông tin báo chí; cùng với đó là những chia sẻ về xử lý khủng hoảng truyền thông. Một số nội dung quan trọng được đưa ra trao đổi như: Công tác xử lý khủng hoảng truyền thông; cách xử lý các thông tin độc hại trên mạng xã hội Facebook, Zalo; công bố các hành vi sai phạm trên nền tảng Youtube, Google…Một số nội dung liên quan đến việc tiếp và trả lời báo chí; cung cấp thông tin và giới hạn, phạm vi thông tin cung cấp cho báo chí tại các sở, ban, ngành cũng như các địa phương đã được nêu ra và giải đáp.

Thông qua tập huấn, giúp cho người đứng đầu, người phát ngôn báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ quyền, trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; các kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin; qua đó nhằm tăng cường nguồn thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan báo chí, tạo điều kiện cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật, khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin, hạn chế thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt trong đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay.

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: