Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

22/03/2021

Ngày 19/3/2021 Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số 386 /BLQKCN-QLLĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Theo đó Ban Quản lý các KCN đề nghị doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, cụ thể như sau:

1. Trước thời điểm tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 30/3/2021 đến 30/4/2021)

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 phù hợp với quy mô, đặc điểm của đơn vị, trong đó quy định rõ người thực hiện, thời gian, kinh phí để triển khai các hoạt động như: Huấn luyện ATVSLĐ; bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy trình, biển báo, biển cấm, sơ đồ về phòng cháy, chữa cháy hoặc biển chỉ dẫn thoát nạn; cập nhật văn bản mới về ATVSLĐ; mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân; đo kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động…

 - Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; lập biên bản đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị, máy móc, nhà xưởng và rà soát việc chấp hành các quy định, chế độ bảo hộ lao động, quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ trong đơn vị và tổ chức khắc phục các hạn chế, thiếu sót.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.

2. Trong Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021)

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.

- Thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin của đơn vị.

 - Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

3. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động về ATVSLĐ

- Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.

- Thực hiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi không may xảy ra tai nạn lao động.

4. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ.

- Tổ chức việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ trong Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021).

- Khẩu hiệu Tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 như sau:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2021.

+ Tổ chức và tham gia huấn luyện về ATVSLĐ đầy đủ để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 + Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

+ Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

 + Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

+ Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

+ Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động - Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc.

 + Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa.

 + Tích cực tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sức khỏe và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

+ Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.

 + Đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao năng suất lao động.

+ Môi trường làm việc an toàn – Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: