Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trong lĩnh vực quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh

25/12/2020

 (BQLKCN)–Chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” là một trong 10 chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), được xem là chỉ số quan trọng nhất của PCI, cải thiện chỉ số này giúp doanh nghiệp xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp.

Chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” được đánh giá qua 2 khía cạnh, đó là việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp và doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào quá trình ban hành chính sách, phản biện và giám sát thực hiện chính sách. Những năm qua, nhằm góp phần cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin”, Ban quản lý các KCN đã đẩy mạnh việc công khai các thủ tục hành chính, thông tin về thủ tục đầu tư, quy hoạch, định hướng phát triển phát triển các KCN trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ban (TTĐT); thực hiện niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC), quy trình, quy định các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện quản lý dữ liệu và giao dịch, giải quyết TTHC trên nền tảng Internet, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp, rút ngắn thời gian cấp phép, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được cập nhật đầy đủ vào phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Năm 2020, Ban đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt công bố 17 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban (chiếm 40% tổng số TTHC), trong đó có 12 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, góp phần tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Ban còn nhiều hạn chế, nội dung tin bài còn đơn giản,chậm cập nhật thông tin, nhất là thông tin liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất tại các KCN, do vậy doanh nghiệp có xu hướng tiếp cận thông tin trực tiếp (lấy thông tin tại Ban, qua email, zalo,…) ít tìm hiểu thông tin trên Trang TTĐT của Ban.

Do vậy, để nâng cao chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin trong thời gian tới, Ban quản lý các KCN xác định với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN là một trong những nguồn cung cấp thông tin chính thống, có nghĩa vụ chủ động cung cấp thông tin nhanh nhất, sớm nhất và đầy đủ nhất cho các doanh nghiệp, phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và chủ động, không để doanh nghiệp bị “đói” thông tin hoặc tiếp nhận thông tin không chuẩn xác, sai sự thật.

Mục tiêu trong thời gian tới là cung cấp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch thông tin theo quy định, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết TTHC, góp ý, phản biện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, Ban quản lý các KCN phấn đấu cung cấp, cập nhật minh bạch thông tin về tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã được tiếp nhận và các thông tin khác theo quy định trên môi trường mạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của doanh nghiệp; trên 80% doanh nghiệp được tuyên truyền, tập huấn về phương pháp, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ trên, Ban quản lý các KCN đề ra một số giải pháp thực hiện chủ yếu như sau:

Thứ nhất, cập nhật, công khai toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền của Ban trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Ban theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang TTĐT và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhànước.

Thứ hai, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến phản biện của doanh nghiệp phản ánh về những vấn đề còn chưa minh bạch, rõ ràng trong cơ chế, chính sách và giải quyết TTHC liên quan đến doanh nghiệp. Cách thức trao đổi thông tin giữa Ban và các doanh nghiệp thông qua mạng Internet dưới hình thức: email; đường dây nóng và các ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook,…

Thứ ba, cập nhập bổ sung và công khai kịp thời các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế, chính sách, các quy hoạch các KCN của tỉnh đã được duyệt, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh trên Trang TTĐT của Ban nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các thông tin.

Thứ tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của công chức, viên chức trong Ban trong việc cập nhật đầy đủ thông tin lên Trang TTĐT của Ban, góp phần nâng cao Chỉ số thành phần tính minh bạch và tiếp cận thông tin trong Kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI của Vĩnh Phúc.

Thứ năm, tạo điều kiện cho các thành viên Ban biên tập Trang TTĐT của Ban được tham dự các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực hoạt động./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: