Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

06/07/2020

Ngày 03/7/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Đến dự hội nghị, có gần 300 đại biểu của 200 doanh nghiệp FDI và DDI trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã phổ biến một số nội dung mới của Bộ luật lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ LĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TBXH và giải đáp những vướng mắc về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, một số chính sách về tiền lương; hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động; đào tạo nghề, tập nghề cho người lao động; thủ tục cấp phép cho người lao động nước ngoài……..

Qua buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức thực hiện pháp luật; giữ vững ổn định mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động tại các doanh nghiệp; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã kịp thời tổ chức buổi hội thảo, nội dung hướng dẫn cụ thể, thiết thực và cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp luật mới để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận ngay với các quy định mới của pháp luật, từ đó doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn và thực hiện tốt hơn quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động.

                                  Phùng Thị Như Quỳnh -  TP. Quản lý lao động

 

Các tin đã đưa ngày: