HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

12/09/2019

Năm 1997 khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc chỉ có 01 KCN (KCN Kim Hoa với diện tích giai đoạn 1 là 50 ha). Đến nay, Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 18 KCN với quy mô 5.228 ha, trong đó đã có 11 KCN được thành lập với 12 dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tổng diện tích quy hoạch đạt 2.159,1 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 8.305 tỷ đồng và 95,1 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã GPMB đạt 65,1%, nhiều KCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy khá cao như: KCN Khai Quang gần 98%; KCN Bình Xuyên trên 92%; KCN Bình Xuyên II (giai đoạn I) tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; KCN Bá Thiện (giai đoạn I) 54ha tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; KCN Bá Thiện II đạt 87,8%...

Hành trình phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc (gọi tắt là Ban) thành lập ngày 29/9/1998. Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, với hành trình hỗ trợ cùng doanh nghiệp, ngay từ ngày đầu mới thành lập, Ban đã thực hiện tốt vai trò tham mưu quy hoạch, xây dựng, phát triển các KCN, từ đó góp phần quan trọng hình thành hệ thống các KCN đồng bộ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

            Cơ sở hạ tầng kỹ thuật các KCN từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, chủ động quỹ đất sạch với mức giá cho thuê hạ tầng KCN hợp lý đã và đang tạo được lợi thế cạnh tranh so với các KCN ở các tỉnh, thành lân cận, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từng bước tạo được môi trường đầu tư có tính riêng biệt, cạnh tranh cao.

Nhiệm vụ công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được Ban xác định là một trong các nhiệm vụ then chốt; quan tâm giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư thứ cấp, tạo tính lan tỏa trong thu hút đầu tư tại chỗ. Đồng thời, chủ động, tìm kiếm và trực tiếp tham gia nhiều chương trình xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước nhằm giới thiệu môi trường đầu tư của tỉnh nói chung và của các KCN nói riêng.

Đến nay, đã có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư vào các KCN của tỉnh, trong đó có các đối tác là các Tập đoàn lớn vào đầu tư như: Sumitomo, Honda, Toyota, Piaggio, Foxconn, Young pong, Hyosung, Jawha…Cùng với việc gia tăng các dự án cấp mới, nhiều doanh nghiệp KCN được cấp phép trước đó đã khẳng định được năng lực, tính hiệu quả, chất lượng của sản phẩm trên thị trường và đã không ngừng tăng quy mô, tăng vốn.

Tính riêng năm 2018, vốn thực hiện đạt 426,38 triệu USD, tăng 21% so với năm 2017, đạt 156% kế hoạch năm. Tổng vốn thực hiện đến hết tháng 12/2018 là 2.286,14 triệu USD, đạt 56% tổng vốn đầu tư đăng ký; doanh thu trên 4.510,01 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017; đạt 95% kế hoạch năm 2018; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 3.102,36 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 121% kế hoạch năm 2018; Nộp ngân sách Nhà nước: 2.675,98 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 100 % kế hoạch năm 2018.

Luỹ kế đến hết năm 2018, số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN còn hiệu lực đạt 290 dự án, gồm 54 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.480,27 tỷ đồng và 236 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.205,3 triệu USD, tạo việc làm cho trên 82 ngàn lao động thu nhập bình quân từ 6- 9 triệu đồng/tháng.

Những con số ấn tượng này là minh chứng cho thấy các dự án đã và đang hoạt động SXKD hiệu quả trong các KCN. Hàng năm, đóng góp của các doanh nghiệp trong KCN chiếm khoảng 50%-55% GTSXCN toàn tỉnh, kim ngạch xuất khẩu chiếm 60-65% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, nộp ngân sách chiếm 30-35% tổng thu ngân sách toàn tỉnh…

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm; công tác quản lý, giám sát, phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động của các dự án, luôn được Ban quan tâm chú trọng với các hoạt động cụ thể, thiết thực: Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp thứ cấp, chủ đầu tư hạ tầng KCN; giám sát chặt chẽ, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, giải quyết các vướng mắc về xả thải, xử lý nước thải của các doanh nghiệp KCN. Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, lao động, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động trong các KCN; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các KCN và các doanh nghiệp…

Công tác cải cách thủ tục hành chính được Ban triển khai tích cực, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp, tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư. Ngay từ những ngày đầu thành lập Ban, các nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý đều được rút ngắn 2/3 thời gian theo quy định. Hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC đều được niêm yết công khai, minh bạch và được các nhà đầu tư đánh giá cao. Kết quả cải cách hành chính của Ban đã góp phần vào cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đưa tỉnh Vĩnh Phúc nhiều năm vào Top 10 của cả nước.

Nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, một trong những định hướng phát triển công nghiệp được Vĩnh Phúc đề ra là ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ để tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh một cách bền vững. Năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 tỉnh giai đoạn 2017- 2025.

Thời gian tới, tỉnh xác định phát triển công nghiệp đi vào chiều sâu, phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp hỗ trợ của Vĩnh Phúc sẽ trở thành một mắt xích cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu. Giai đoạn 2017- 2020, đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 67.400 tỷ đồng, chiếm 38,9% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp; thu hút đầu tư 30- 35 dự án đầu tư lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở để phát triển các KCN theo đúng định hướng, lộ trình đã đề ra,  đảm bảo xây dựng và phát triển các KCN mang tính bền vững, thu hút lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín. Trong thời gian tới Ban Quản lý các KCN tập trung chỉ đạo, thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, Coi trọng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN đã thành lập, tập trung đầu tư xây dựng KCN ở những địa bàn có đủ điều kiện và lợi thế phát triển; tập trung phát triển theo hướng các KCN chuyên sâu; mô hình KCN mới, theo NĐ82/2018/NĐ-CP. Từ đó, nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, các tiện ích công cộng phục vụ cho KCN. Quan tâm kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân, xây dựng các thiết chế nhà văn hóa, trường học, trạm y tế…để người lao động an tâm làm việc ổn định, lâu dài.

Thứ hai, Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, đa dạng hóa hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành để đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ. Tạo nền tảng cho phát triển các ngành công nghiệp chủ lực một cách bền vững; chọn lọc thu hút các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư, đặc biệt tại các thị trường nhiều tiềm năng…

Thứ ba, Quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư sau cấp phép, trong đó chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp bằng các dịch vụ tư vấn về pháp lý. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành liên quan, trong công tác giám sát, kiểm tra về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường…tại các KCN.

Thứ tư, Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với vị trí, vai trò của mình Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc khẳng định sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ cùng các nhà đầu tư, tập trung sức lực và trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, là địa chỉ tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tỉnh Vĩnh Phúc là điểm sáng điển hình, xây dựng nhanh và bền vững cho phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 vì sự phát triển lớn mạnh của hệ thống các KCN trong tỉnh, trong bối cảnh hội nhập ngày một sâu rộng kinh tế thế giới. Góp phần thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp và trở thành Thành phố Vĩnh Phúc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đã đề ra./.

Vũ Kim Thành - Văn phòng Đại diện KCN

Các tin đã đưa ngày: