Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019

07/05/2019

(BQLCKCN)  – Bộ Tư pháp mới ban hành công văn số 1290/BTP-PBGDPL ngày 16/4/2019 về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

Theo đó, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ luật pháp cho mọi người trong xã hội, nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để hưởng ứng cuộc thi, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc thông báo để toàn thể công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc tại Ban biết, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.  

* Thời gian thi: Dự kiến được tổ chức từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019, chia làm 4 đợt.

* Chủ đề, nội dung thi tập trung vào 4 nội dung chính: Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Tìm hiểu một số quy định pháp luật về biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển; Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn và tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn.

 Thể lệ và thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: