Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN

06/11/2017

Ngày 25/10/2017 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành văn bản số  1343/BQLKCN-MT về việc “Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN”. 

(Ảnh minh hoạ Diễn tập ứng phó sự cố rò rì hóa chất tại một doanh nghiệp)

Theo đó Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đề nghị các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Nâng cao chất lượng công tác lập và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường quy định tại Điều 12 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo sẵn sàng, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố môi trường xẩy ra.

2. Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN tập trung vào các nội dung chính như:

- Chủ động tổ chức, phối hợp với các đơn vị có chức năng và đủ năng lực để tổ chức đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN.

- Rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN có nguy cơ cao gây sự cố môi trường để tổ chức phối hợp giám sát với các cơ quan chức năng.

Kiên Quyết – phòng QLTN&MT

Các tin đã đưa ngày: