Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10) và tháng cao điểm về PCCC (10/2017)

25/09/2017

Ngày 22/9/2017 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành văn bản số: 1286/BQLKCN-MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10) và tháng cao điểm về PCCC (10/2017).

 Theo đó Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc yêu cầu các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức thực hiện công tác PCCC theo quy định của pháp luật về PCCC, duy trì các điều kiện an toàn về PCCC tại đơn vị; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về quy định của PCCC nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

- Rà soát, củng cố, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở nhằm nắm vững kiến thức nghiệp vụ về PCCC, chủ động thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có cháy nổ xẩy ra.

- Đề nghị các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10), tháng cao điểm về PCCC (10/2017) với các hình thức phù hợp như: Mít tinh, tổ chức hội thi, hội thao, treo pano, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở các đường trục chính trong KCN, trụ sở làm việc hoặc trước cổng các doanh nghiệp, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào PCCC của doanh nghiệp.

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

3. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

4. Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa.

5. Người người, nhà nhà, ngành ngành tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10.

6. Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10.

7. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

8. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình.

9. Mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi.

10. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.

11. Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

 

Nguyễn Kiên Quyết – phòng QLTN&MT

Các tin đã đưa ngày: