Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

24/03/2017

(BQLKCN) - Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I-2017 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng 29,7% so với cùng kỳ và đạt 33,1% kế hoạch năm; các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư, ngoài giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN, đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp…, Ban quản lý các KCN đang quyết liệt thực hiện các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh (SXKD) cho doanh nghiệp KCN.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, không để doanh nghiệp bị phiền hà về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Vĩnh Phúc hiện có 11 KCN được thành lập và cấp GCNĐT. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp KCN phát triển SXKD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, thời gian qua thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN đã tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của mỗi công chức, viên chức trong Ban, qua đó tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN. Trong Quý I/2017, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 83,77 triệu USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Thực hiện công khai, minh bạch, các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đầu tư;  tổ chức Hội nghị tuyên truyền về CCHC tới cộng đồng doanh nghiệp KCN năm 2017; phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Áp dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin trong việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính của Ban và sử dụng hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả các TTHC liên quan đến dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể đăng nhập theo dõi quá trình xử lý Hồ sơ qua hệ thống. Duy trì phần mềm giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, quý I/2017, 100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Ban được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có thủ tục chậm hạn.

Chủ trì, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về hỗ trợ tiền thuê đất đối với nhà đầu tư thứ cấp đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện Ban đang triển khai các bước ban hành văn bản QPPL theo quy định để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới.

 Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn nhanh và hiệu quả nhất

Ban Quản lý các KCN đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trong các KCN đảm bảo nhanh và hiệu quả nhất. Theo đó, Ban Quản lý các KCN đã bố trí công chức làm đại diện tại các KCN có số lượng lớn doanh nghiệp hoạt động SXKD để tiếp nhận thông tin, giải quyết các sự vụ đột xuất phát sinh tại doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngay từ đầu năm trong các lĩnh vực lao động, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, nhằm tránh chồng chéo, không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp.

Tham gia các buổi gặp gỡ doanh nhân thứ 6 hàng tuần do UBND tỉnh tổ chức để tiếp nhận và trả lời các thắc mắc, câu hỏi, đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp.

Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong Quý I/2017 đã được Ban quản lý các KCN kịp thời giải quyết hoặc phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết cho doanh nghiệp, như: trả lời vướng mắc về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH CDL; phối hợp với Cục Thuế tỉnh tháo gỡ vướng mắc về thuế TNDN của Công ty TNHH DKT Vina và việc giảm vốn góp bằng máy móc của Công ty Nuritech Vina; phối hợp với IPA Vĩnh Phúc tư vấn lựa chọn địa điểm, áp dụng ưu đãi đối với dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH Power Logics Vina; phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư về chấm dứt pháp nhân đối với dự án Công ty TNHH Aripack (CCN Hương Canh – Bình Xuyên) và dự án Công ty TNHH công nghiệp chính xác Tai Tech; giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục chuyển nhượng đất cho các Công ty Bang Joo Electronics Vina, Nanotech Vina; Partron Vina; phối hợp các sở, ngành phúc đáp đề nghị của Tập đoàn Sumitomo về cung cấp điện cho trạm 110kV KCN Thăng Long Vĩnh Phúc,.v.v.

Thực hiện phương châm của tỉnh là: “Các nhà đầu tư đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, trong thời gian tới, Ban quản lý các KCN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó có các nhiệm vụ về CCHC, mà cụ thể là thực hiện cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, tiếp tục rà soát, loại bỏ những quy định, những thủ tục không phù hợp, gây phiền hà cho doanh nghiệp, giảm các rào cản về TTHC nhà nước đối với DN; hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh tại các KCN theo hướng nhanh gọn, hiệu quả, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn kết, tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp./.

 

                                                 Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: