Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

07/03/2017

Thực hiện kế hoạch năm 2017 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dung lao động trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 02/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến một số nội dung về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho hơn 200 lượt người là cán bộ nhân sự, cán bộ hành chính, nhân sự của hơn 100 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Chính-Phó trưởng Ban đến dự và chỉ đạo hội nghị, tại Hội nghị, Lãnh đạo phòng Quản lý Lao động đã truyền đạt nội dung của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP và giải đáp các vướng mắc của các doanh nghiệp về việc xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

Qua hội nghị ngoài việc chuyển tải thông tin về các quy định mới của pháp luật lao động về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cũng là dịp để cùng trao đổi, đặt câu hỏi hoặc chia sẻ những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật lao động ở đơn vị, cơ sở. Đây cũng chính là một “kênh” phản ánh hiệu quả để Ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tổng hợp kiến nghị, đề xuất về các chính sách liên quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các ban, ngành, cơ quan và doanh nghiệp triển khai tốt các quy định pháp luật về lao động trong các khu công nghiệp.

                                  Phòng quản lý lao động./.

 

Các tin đã đưa ngày: