Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân tại các KCN

31/10/2016

(BQLKCN) -  Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản số 2334/BXD-QLN ngày 21/10/2016 về tăng cường đẩy mạnh phát triển nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCNC, KCX.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình quản lý, hoạt động các khu kinh tế, khu công nghiệp theo Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 05/9/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành văn bản số 2334/BXD-QLN ngày 21/10/2016 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các KKT, KCNC, KCN, KCX gắn với việc phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân; bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân tại các KKT, KCNC, KCN, KCX.

- Hoàn thành việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các KKT, KCNC, KCN, KCX, cụm công nghiệp.

- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp hỗ trợ đặc thù nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt là công tác GPMB, bổ sung quỹ đất, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các KKT, KCNC, KCN, KCX, cụm công nghiệp theo quy hoạch.

- Kịp thời giải quyết hoặc báo cáo Bộ Xây dựng bằng văn bản những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội tại các KKT, KCNC, KCN, KCX, cụm công nghiệp./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

* Chi tiết Công văn 2334/BXD-QLN tại file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: