MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG – LỢI ÍCH, THÔNG MINH (23/11/2018)

Hiện nay, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và Khu công nghiệp Bá Thiện nói riêng là nơi tập trung số lượng lớn các lao động để phục vụ trong các nhà máy, doanh nghiệp. Nhu cầu tiêu dùng, mua sắm do lực lượng lao động đó hình thành là rất lớn. Điều này dẫn đến phát sinh các cá nhân tự phát bán hàng rong tại các Khu công nghiệp. Gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm ô nhiễm môi trường do lượng rác thải tự phát khó kiểm soát.

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (18/09/2018)

Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020 với 18 KCN, quy mô 5.228 ha, hiện đã có 11 KCN được thành lập với tổng diện tích quy hoạch 2.323,94 ha, thu hút được 273 dự án và đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động trong và ngoài tỉnh.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN (06/11/2017)

Ngày 25/10/2017 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 1343/BQLKCN-MT về việc “Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong KCN”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10) và tháng cao điểm về PCCC (10/2017) (25/09/2017)

Ngày 22/9/2017 Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành văn bản số:1286/BQLKCN-MT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân PCCC (04/10) và tháng cao điểm về PCCC (10/2017).

Các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch xây dựng KCN (12/09/2017)

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT, ngày 24/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định các yêu cầu bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp.

Trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (07/06/2017)

Theo quy định, sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt, bên cạnh việc chấp hành các quy định ghi trong báo cáo ĐTM; quy định tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường; Theo quy định tại Điều 16, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính Phủ chủ dự án còn có trách nhiệm như sau:

KẾT QỦA KIỂM TRA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (05/06/2017)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư và pháp luật xây dựng.

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (24/03/2017)

(BQLKCN) - Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I-2017 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng 29,7% so với cùng kỳ và đạt 33,1% kế hoạch năm; các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (07/03/2017)

Thực hiện kế hoạch năm 2017 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dung lao động trong các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 02/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến một số nội dung về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho hơn 200 lượt người là cán bộ nhân sự, cán bộ hành chính, nhân sự của hơn 100 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Ban quản lý các KCN ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 (17/02/2017)

Thực hiện Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL, Ban quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017.
Các tin đã đưa ngày: