Một số giải pháp để khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại các KCN trên địa bàn tỉnh (21/07/2020)

Đến hết tháng 6/2020, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh là 364 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.956,92 tỷ đồng và 301 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.170,57 triệu USD. Cơ cấu đầu tư phân theo lĩnh vực đến 15/6/2020 như sau:

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp. (06/07/2020)

Ngày 03/7/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động năm 2020 cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIÊU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯƠC VỀ LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC (15/01/2020)

Tính đến tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 18 khu công nghiệp(KCN) với quy mô 5.228 ha, có 09 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng nhân đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong đó: 08 KCN đã đi vào hoạt động; với tổng vốn đăng ký là 8.031,8 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư trực tiếp: 7.914,82 tỷ đồng và vốn ngân sách 117 tỷ đồng) và 117,42 triệu USD. Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.842,62 ha, trong đó đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.340,11 ha; Tổng diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được xây dựng hạ tầng là 1.042,78 ha; Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê, đăng ký thuê là 653,1 ha tỷ lệ lấp đầyKCN đạt 63 %.

Vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng (27/12/2019)

Ngày 26/12/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG, CHÁY NỔ TRONG DỊP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN (16/12/2019)

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ gây ra, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn số 2736/UBND-NC2 ngày 20/4/2018 về việc tăng cường công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy.

Kế hoạch thực hiện đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" (25/10/2019)

Để triển khai hiệu quả nội dung nhiệm vụ theo Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tường Chính Phủ phê duyệt Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” Ngày 17/10/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện đề án số: 156/KH-UBND “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (12/09/2019)

Năm 1997 khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc chỉ có 01 KCN (KCN Kim Hoa với diện tích giai đoạn 1 là 50 ha). Đến nay, Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 18 KCN với quy mô 5.228 ha, trong đó đã có 11 KCN được thành lập với 12 dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật tổng diện tích quy hoạch đạt 2.159,1 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 8.305 tỷ đồng và 95,1 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã GPMB đạt 65,1%, nhiều KCN đã đạt tỷ lệ lấp đầy khá cao như: KCN Khai Quang gần 98%; KCN Bình Xuyên trên 92%; KCN Bình Xuyên II (giai đoạn I) tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; KCN Bá Thiện (giai đoạn I) 54ha tỷ lệ lấp đầy đạt 100%; KCN Bá Thiện II đạt 87,8%...

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 (07/05/2019)

(BQLCKCN) – Bộ Tư pháp mới ban hành công văn số 1290/BTP-PBGDPL ngày 16/4/2019 về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019.

Ban quản lý các Khu công nghiệp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 (28/01/2019)

(BQLKCN) – Thực hiện Quyết định số 10041/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (BQL) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 tại Kế hoạch số 84/KH-BQLKCN ngày 23/01/2019.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỔ CHỨC TRƯNG BÀY, TRIỂN LÃM TẠI HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG – VĨNH PHÚC 2018 (06/12/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 9006/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Hội chợ Công thương đồng bằng Sông Hồng – Vĩnh Phúc năm 2018. Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018 Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức trưng bày, triển lãm kết hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu kết quả thu hút đầu tư, tiềm năng đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh; quảng bá, giới thiệu một số ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào các KCN. Bên cạnh đó còn trực tiếp chia sẻ các thành tựu 20 xây dựng và phát triển của Ban quản lý các KCN
Các tin đã đưa ngày: