Tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn 30/4/2022 và 01/5/2022 (27/04/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Ngày quốc tế Lao động (01/5/2022) và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Quy định mới về công tác giám sát đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . (20/04/2022)

Ngày 14/2/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư nay thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Quy định mới về liên kết đào tạo nghề với nước ngoài (07/04/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN NHIỆM KỲ 2019-2022 (30/03/2022)

Đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (29/03/2022)

Ngày 28/3/2022 Chính phủ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Vĩnh Phúc sẽ phát triển 23-25 khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030 (11/03/2022)

Là một trong số các địa phương phát triển khu công nghiệp (KCN) nổi trội ở phía Bắc, những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm xây dựng các KCN tập trung theo hướng bền vững, trong đó công tác quy hoạch đã được chú trọng ngay từ những ngày đầu thành lập KCN. Tạp chí Kinh tế và Dự báo có cuộc trao đổi cởi mở với ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc về công tác quản lý quy hoạch và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý lao động của các DN trong các KCN trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc (02/03/2022)

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quản lý các KCN; công tác quản lý lao động của các DN trong các KCN trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phòng Quản lý lao động quyết liệt triển khai

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (20/12/2021)

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động nghỉ việc không lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động năm 2021 tại Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK VIET NAM (28/10/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 8536/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục triển khai Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 6/KH-BCĐTHĐA31, ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 31 về việc Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Ngày 15/10/2021 Phòng Quản lý lao động – Ban Quản lý các KCN phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH KOHSEI MULTIPACK VIET NAM tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2021 cho người lao động của Công ty.

Tăng cường công tác tuyên truyền kiểm soát phòng, chống dịch bệnh (25/10/2021)

Tình hình dịch bệnh những ngày gần đây ở các tỉnh, thành phố, nhất là ở khu vực phía Nam đã giảm. Từ thực tế đó, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước sẽ không còn thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15,16 và 19, mà sẽ dần đưa đời sống sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường mới. Trong đó, việc đi lại giữa các địa phương cũng được nới lỏng.Vì vậy,trong thời gian gần đây, số công dân là người Vĩnh Phúc ở các tỉnh, thành phố trở về địa phương và số công nhân, người lao động, cán bộ, công chức ra vào, đi qua địa bàn tỉnh, đặc biệt là các công dân ở vùng có cấp độ dịch 3 và 4 tăng nhanh, nếu không có biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn và ra cộng đồng.
Các tin đã đưa ngày: