Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động năm 2021

28/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 8536/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục triển khai Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 6/KH-BCĐTHĐA31, ngày 22/01/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 31 về việc Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Từ ngày 26/10/2021 - 28/10/2021 Ban Quản lý các KCN đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền phổ biến cho các doanh nghiệp trong KCN.

- Nội dung của Hội nghị tập chung vào các vấn đề trọng tâm trong công tác triển khai thực hiện Luật lao động 2019, tuyên truyền và triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh như:

+ Tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Luật An toàn vệ sinh lao động.

+ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

+ Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

+ Giải đáp những vẫn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.

- Trong 03 ngày tổ chức hội nghị đã có khoảng 300 doanh nghiệp trong KCN tham dự (50 đại biểu/1 hội nghị để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh). Tại hội nghị các báo cáo viên đã trao đổi và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về các nội dung liên quan tới triển khai thực hiện Bộ Luật lao động năm 2019 và các khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động...

 Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: