Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp

02/04/2021

Sáng 1/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Khước, Vũ Chí Giang có buổi làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp nghe báo cáo các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư; kế hoạch, thủ tục triển khai các khu công nghiệp mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc hiện có 19 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch, trong đó có 14 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đến nay, có 8 khu công nghiệp đã triển khai, có đất cho doanh nghiệp thứ cấp thuê. Việc triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chủ yếu về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, Ban Quản lý các khu công nghiệp cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát  những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ tại các khu công nghiệp đã triển khai, nhất là khó khăn về giải phóng mặt bằng, giải quyết các tồn tại về vệ sinh môi trường xung quanh các khu công nghiệp. Đối với 5 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý I/2021, cần rà soát lại các điều kiện để triển khai thực hiện. Về dự thảo Đề án tháo gỡ các điểm nghẽn khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, một số ý kiến đề nghị cần tập trung giải quyết điểm nghẽn mấu chốt là công tác quy hoạch.

Nhấn mạnh phát triển công nghiệp là nền tảng, động lực phát triển, khâu đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp thu ý kiến các đại biểu, tập trung hoàn thiện Đề án tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng khu công nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành, đơn vị quan tâm vấn đề an sinh xã hội, an ninh trật tự, môi trường trong các khu công nghiệp; bảo đảm hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ về điện, nước, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp. Các sở, ngành liên quan phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển công nghiệp; tham mưu UBND tỉnh xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp tại các khu công nghiệp; đôn đốc triển khai các dự án liên quan đến hạ tầng phát triển công nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; dành nguồn lực đầu tư hạ tầng kết nối các khu công nghiệp; quan tâm đến phương tiện phục vụ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Thực hiện tốt các thủ tục, giải quyết các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng; giải quyết vấn đề môi trường trong và ngoài các khu công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cũng đề nghị các huyện, thành phố làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các khu công nghiệp./.

Theo Văn Hải Cổng thông tin giao tiếp điện tử

 

Các tin đã đưa ngày: