Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 khi làm việc trở lại sau thời gian nghỉ Tết

19/02/2021

Ngày 16/02/2021 Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số 212 /BLQKCN-QLLĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với người lao động tại các DN trong KCN trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại sau thời gian nghỉ Tết Ban Quản lý các KCN yêu cầu các Công ty kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid -19 đối với người lao động tại các DN trong KCN trên địa bàn tỉnh khi làm việc trở lại sau thời gian nghỉ Tết theo các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với lao động là người nước ngoài

1.1. Trường hợp trong suốt thời gian nghỉ Tết tại địa phương mà không ra khỏi địa phương, nơi cư trú (là tỉnh Vĩnh Phúc) thì được phép trở lại làm việc bình thường, khai báo y tế và khuyến khích xét nghiệm SAR-Cov-2.

1.2. Trường hợp làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn tỉnh khác: để nghị tiến hành khai báo y tế, khai báo cư trú hàng ngày và bắt buộc xét nghiệm SAR-Cov-2 khi quay trở lại làm việc. (Sở Y tế hướng dẫn kê khai y tế; bố trí lịch lấy mẫu và xét nghiệm cho DN; chi phí xét nghiệm sàng lọc SAR-Cov-2 bằng phương pháp xét nghiệm Rael-time PCR do doanh nghiệp chi trả).

1.3. Trường hợp làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc nhưng cư trú tại địa bàn có dịch: Yêu cầu làm việc trực tuyến; chỉ sau khi có xét nghiệm âm tính 02 lần mới được trở lại làm việc.

2. Đối với lao động là người Việt Nam

2.1. Trường hợp không ra khỏi địa phương (là tỉnh Vĩnh Phúc): Yêu cầu khai báo y tế và trở lại làm việc bình thường. Các doanh nghiệp tiếp tục lập danh sách để xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên (ít nhất 1% trong tổng số người lao động).

2.2. Trường hợp trở về từ các tỉnh, thành khác không có dịch: Yêu cầu khai báo y tế và cho xét nghiệm SAR-Cov-2.   

2.3. Trường hợp từ các tỉnh, thành có dịch: Yêu cầu ở lại tại địa phương và tạm thời chưa trở về Vĩnh Phúc cho đến khi dịch bệnh tại địa phương đó được kiểm soát.  

3. Các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh vào 11h hàng ngày, gửi về Ban Quản lý các KCN để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 Cách thức gửi báo cáo: qua thư ký của các Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-BQLKCN ngày 28/01/2021 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

 (Gửi kèm chi tiết văn bản số: 212 /BLQKCN-QLLĐ và Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021, Quyết định số 16/QĐ-BQLKCN ngày 28/01/2021).

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: