Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19

01/02/2021

Ngày 29/01/2021 Ban Quản lý các KCN đã ban hành văn bản số 154 /BLQKCN-QLLĐ về việc tăng cường tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19, theo đó Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để tăng cường phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp tới tất cả người lao động, trong đó mới nhất là Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế; tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh; kiên quyết không để dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường hoạt động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

2.1. Rà soát, khởi động lại các bước, quy trình phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Tuân thủ triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K -  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế ” trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh  chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở  mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động; đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn. 

2.2. Chủ động vật tư y tế; rà soát khả năng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng của doanh nghiệp để chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

2.3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết; Trường hợp  tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2.4. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cơ quan chức năng trong hoạt động phòng, chống dịch.

2.5. Các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của Ban Quản lý các KCN để theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh Covid-19 thuộc địa bàn quản lý. Có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp đối với các doanh nghiệp trong KCN trong quá trình thực hiện phòng, chống Covid-19.

3. Đối với việc nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam.

3.1. Nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dung: Hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến hết tết nguyên đán. Trường hợp thật sự cần thiết, từng các chuyến bay đón người về phải được các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3.2. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại doanh nghiệp phải thực hiện cách ly đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý và theo dõi sức khỏe, giám sát y tế đối với các trường hợp người nước ngoài đã hoàn thành cách ly.

3.3. Tăng cường công tác quản lý đối với các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài đến doanh nghiệp làm việc; tiếp tục quán triệt và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động, nhất là lao động người nước ngoài của doanh nghiệp.

 ( Gửi kèm chi tiết văn bản số: 154 /BQLKCN-QLLĐ và Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế)

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: