CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA CÔNG TÁC NỘI VỤ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2018

11/09/2018

          Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-SNV ngày 18/7/2018 của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về việc Thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

          Sau 20 ngày làm việc, sáng ngày 10/9/2018, tại phòng họp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ (Đoàn Thanh tra) đã công bố Kết luận Thanh tra công tác nội vụ tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết tháng 7/2018.

          Tham dự Hội nghị gồm có ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc - Trưởng đoàn Thanh tra; và một số thành viên trong Đoàn Thanh tra; về phía Ban Quản lý các Khu công nghiệp có ông Bùi Minh Hồng – Bí thư Đảng bộ - Trưởng Ban; các ông Phó Trưởng Ban; các ông, bà Trưởng, phó các đơn vị thuộc Ban;

Được sự ủy quyền của Trưởng đoàn ông Nguyễn Văn Quân, Quyền Chánh thanh tra Sở - Phó Trưởng đoàncông bố toàn văn Kết luận thanh tra số 03/KL-SNV ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra công tác Nội vụ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp giai đoạn từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2018.

Kết luận Thanh tra đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tạitrong việc thực hiện công tác Nội vụ của Ban Quản lý các Khu công nghiệpgiai đoạn từtháng 1/2015 đến tháng 7/2018 và kiến nghị một số nội dung cần thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Bùi Minh Hồng –TrưởngBan Quản lý các Khu công nghiệpvà đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc nhất trí với nội dung Kết luận đã ban hành, Ban Quản lý các Khu công nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những việc đã làm tốt và đồng thời triển khai khắc phục kịp thời một số tồn tại, hạn chế để nâng cao công tác Nội vụ của Ban trong thời gian tới./.

Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: