Kế hoạch PCCC, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng lực lượng PCCC 6 tháng cuối năm 2018

29/08/2018

Ngày 31/7/2018  Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 718/BQLKCN-MT về việc PCCC, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng lực lượng PCCC 6 tháng cuối năm 2018, trong kế hoạch này tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

          Một là, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp chữa cháy, kiểm tra và tự chỉnh sửa phương án chữa cháy và cứu hộ; tổ chức thực tập tình huống cháy giả định (trong hồ sơ Phương án PCCC). Mở hồ sơ theo dõi công tác PCCC (tự kiểm tra hệ thống, các thiết bị, dụng cụ chữa cháy). Trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, kiểm tra, bảo quản, sử dụng có hiệu quả phương tiện chữa cháy.

           Hai là, triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định về chữa cháy, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy của các cơ quan có thẩm quyền. Đưa nội dung công tác PCCC vào các buổi giao ban và các buổi sinh hoạt chi bộ để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các quy định về PCCC bằng nhiều hình thức cho cán bộ, CCVC và người lao động để phổ biến kiến thức về PCCC.

           Ba là, chú trọng công tác tự kiểm tra ở đơn vị theo định kỳ về PCCC. Nâng cao nghiệp vụ, chất lượng hoạt động phòng cháy chữa cháy tại chỗ phát huy hiệu quả với phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ”. Tổ chức thực hiện phương án, chủ động xử lý các tình huống giả định để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn đầu nhằm hạn chế tối đa những tổn thất về người và tài sản.

Đỗ Thị Hường - phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

Các tin đã đưa ngày: