CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (29/9/1998 – 29/9/2018)

28/08/2018

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại Văn bản số 5664/UBND-CN2 ngày 31/7/2018 cho phép tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (29/9/1998 - 29/9/2018). Để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, ngày 06/8/2018 Trưởng ban Ban Quản lý các KCN đã ban hành Kế hoạch số 749/KH-BQLKCN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban và Quyết định số 84/QĐ-BQLKCN Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Theo đó, Trưởng ban Ban Quản lý đã ban hành các quyết định thành lập 03 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần – Khánh tiết, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức….

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày 29/9/1998. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 20 năm qua tập thể cơ quan Ban đã luôn đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban đã đồng hành cùng với chủ đầu tư KCN, với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển nhanh chóng. Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN cũng đã có nhiều đóng góp tích cực, có hiệu quả trong việc phát triển các KCN, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh tăng trưởng nhanh, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập là dịp để nhìn lại những thăng trầm trên chặng đường 20 năm qua và tổng kết đánh giá những ưu điểm, hạn chế qua đó phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong chặng đường phát triển mới./.

Văn Vạn – Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: