Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ GTVT về hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

31/08/2021

V/v thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ GTVT về hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: