Thông báo Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

09/05/2017

Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc trân trọng Thông báo: kể từ ngày 08/5/2017 ông Bùi Minh Hồng giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1368/QĐ – UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn. ( có Quyết  định đính kèm)         

Thu Nga – P.QLDN

Các tin đã đưa ngày: