Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (11/05/2021)

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị 06: Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm Phòng, chống dịch Covid-19 (03/05/2021)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị 06: Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm Phòng, chống dịch Covid-19

Công điện 01 Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố (03/05/2021)

Công điện 01 Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid19 (03/05/2021)

Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 sau kỳ nghỉ 30/4 và 01/5 (03/05/2021)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 sau kỳ nghỉ 30/4 và 01/5

Triển khai Chỉ thị 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID 19 (03/05/2021)

Triển khai Chỉ thị 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID 19

Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với các trường hợp không qua thi tuyển (02/08/2019)

Kế hoạch tuyển dụng công chức đối với các trường hợp không qua thi tuyển

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (07/06/2019)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (07/06/2019)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Xây lắp Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO MỜI THẦU (17/05/2019)

Bên mời thầu: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc. Tên gói thầu: Xây lắp; Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: