Kết quả thi tuyển viên chức vào Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đầu tư Vĩnh Phúc thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc

10/04/2015

Hội đồng tuyển viên chức Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc thông báo kết quả thi tuyển viên chức vào Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đầu tư Vĩnh Phúc  thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc như sau:

- Về kết quả thi tuyển viên chức: theo danh sách ở file đính kèm.

- Cách tính điểm: Bài thi được tính theo thang điểm 100. Điểm bài thi kiến thức chung: Tính hệ số 1; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1, phần thi thực hành tính điểm hệ số 2; Điểm thi Ngoại ngữ, Tin học văn phòng là điểm điều kiện không tính vào tổng số điểm thi.

Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi Kiến thức chung và các bài thi Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Giấy báo điểm thi của thí sinh, Hội đồng thi tuyển viên chức gửi tới các thí sinh theo địa chỉ đã được đăng ký khi thí sinh nộp hồ sơ dự thi.

- Về phúc khảo kết quả bài thi tuyển: Hội đồng tuyển viên chức Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển viên chức kể từ ngày 10/4/2015 đến hết ngày 24/4/2015.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc theo địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đồng không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn kể trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax.

Thông báo được dán niêm yết công khai tại Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc và đăng trên Website của Ban http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn.

Thông tin chi tiết liên hệ Văn phòng Ban (Thường trực Hội đồng thi tuyển), Ban quản lý các Khu công nghiệp qua số điện thoại 0211.3843.403./.

Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: