Thông báo thi tuyển Viên chức năm 2014

04/12/2014

Căn cứ Kế hoạch số 1346/KH- BQLKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của   Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đầu tư Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Số lượng thi tuyển viên chức: 03chỉ tiêu, gồm:

- 01 kế toán viên, tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên, ngành kế toán doanh nghiệp, Có Chứng chỉ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

- 01 chuyên viên, tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, ngành Luật; có Chứng chỉ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.

- 01 chuyên viên, tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên, chuyên ngành: kinh tế đầu tư; có Chứng chỉ tiếng Anh B trở lên, tin học trình độ A trở lên.                                           

2. Điều kiện, đối tượng tham gia thi tuyển viên chức:

2.1 Đối tượng tham gia thi tuyển không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và phải có đủ các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/12/2014. 

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký thi tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác (nếu là người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển;

3. Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học (Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt), kết quả học tập (bảng điểm) và các chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí thi tuyển;

4. Bản xác nhận nhân thân của người thi tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn ký;

5. Bản sao giấy khai sinh;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe (do các cơ sở y tế tuyến huyện, thành, thị trở lên cấp theo quy định) trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

7. 02 (hai) ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)

8. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận;

9. Giấy xác nhận và nhận xét của cơ quan về thời gian, quá trình hợp đồng tại cơ quan, đơn vị (nếu có);

10. Ngoài ra, các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có bản sao chứng thực thẻ và giấy xác nhận của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, thành, thị cấp. Nếu là người dân tộc thiểu số phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.   

Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Ban quản lý các KCN không bán. Mẫu hồ sơ được công khai trên website của Ban với địa chỉ http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn.

- Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của cấp có thẩm quyền;

- Người trúng tuyển kỳ thi, khi tuyển dụng phải xuất trình bản gốc văn bằng chuyên môn, kết quả học tập, Bằng tốt nghiệp THPT và các Chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra;

- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự thi tuyển;

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực hoặc không xuất trình được các bản gốc theo quy định thì bị xoá tên trong danh sách dự thi hoặc huỷ bỏ kết quả thi tuyển.

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ THI TUYỂN

-Thời gian: Từ ngày 15/12/2014 đến ngày 15/01/2015: Nhận hồ sơ và thu lệ phí của các thí sinh dự thi tuyển viên chức vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

Đúng 16h30’ ngày 15/01/2015 Chốt hồ sơ đăng ký thi tuyển.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại Văn phòng Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc – Điện thoại: 0211.3843.403. 

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN:

1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:

- Thi kiến thức chung.

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần thi (Thi trắc nghiệm và thi thực hành).

- Thi Ngoại ngữ: Thi Tiếng Anh trình độ B.

- Thi Tin học văn phòng trình độ A.

2. Điều kiện miễn thi.

Người đăng ký thi tuyển được miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc Tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ

+ Có bằng Đại học hoặc sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành CNTT  trở lên.

3. Hình thức, nội dung thi

3.1 Bài thi kiến thức chung

- Thời gian thi: 120 phút.

- Hình thức thi: Thi viết

- Nội dung:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

+ Luật Phòng chống tham nhũng;

+ Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Các Thông tư của Bộ Nội vụ số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

+ Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng: Tiêu chuẩn chức danh ngạch thi tuyển.

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Soạn thảo văn bản hành chính.

3.2 Bài thi nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 02 phần thi

- Thi trắc nghiệm: Thời gian thi 30 phút;

- Thi thực hành: Giải quyết bằng tình huống cụ thể phù hợp với chuyên môn, yêu cầu của vị trí việc làm (bằng hình thức thi trên giấy, thời gian 90 phút).

Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào chuyên ngành học và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

3.3 Bài thi điều kiện.

- Thi ngoại ngữ Tiếng anh trình độ B: Thi viết, thời gian thi 60 phút.

- Thi Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút.

4. Cách tính điểm

- Bài thi được tính theo thang điểm 100.

- Điểm các bài thi được tính như sau:

            + Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

            + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1, phần thi thực hành tính điểm hệ số 2.

Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi Kiến thức chung và các bài thi Chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Riêng điểm thi Ngoại ngữ, Tin học văn phòng là điểm điều kiện không tính vào tổng số điểm thi.

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

- Thời gian:  Từ ngày 16/3/2015 đến ngày 23/3/2015. (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

 - Địa điểm: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc, số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

VI. PHÍ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010  của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức với mức thu là 260.000 đồng/01 thí sinh/lần dự thi (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ghi chú:  

 - Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và trực tiếp người dự tuyển nộp (không nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp thay).

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và kết quả thi tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Ban và trên trang Website của Ban.

- Nếu có vướng mắc, thí sinh có thể liên hệ tới số điện thoại: 0211.3843.403 để được giải đáp./.

Các tin đã đưa ngày: