Lịch làm việc của Ban QLKCN

Tuần trước Tuần thứ 30 năm 2021
(Từ ngày: 19/07/2021 - Đến ngày: 25/07/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 19/07/2021
Thứ ba 20/07/2021
Thứ tư 21/07/2021
Thứ năm 22/07/2021
Thứ sáu 23/07/2021
Thứ bảy 24/07/2021
Chủ nhật 25/07/2021