LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BAN QUẢN LÝ CÁC KCN VĨNH PHÚC (13/06/2022)

Sau khi tái lập tỉnh (năm 1997), Vĩnh Phúc còn nhiều khó khăn. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhằm tạo sự tăng trưởng cao cho nền kinh tế, kích thích các ngành dịch vụ, nông nghiệp phát triển.

Văn phòng Ban (10/02/2022)

Nhiệm vụ Ban (01/02/2022)

Các tin đã đưa ngày: