Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi (04/08/2012)

Ban hành kèm theo Quyết định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

Vĩnh Phúc, điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI (21/02/2011)

Năm 2010, khu vực có vốn FDI đã đóng góp trên 70% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh Vĩnh Phúc

Giới thiệu chính sách và thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư (05/01/2010)

Các nhà đầu tư có dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng các ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực và địa bàn được quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:
Các tin đã đưa ngày: