Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

11:02 26/12/2018

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN năm 2018 tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ.

 Tính đến hết năm 2018, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 224 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm 186 dự án FDI và 38 dự án DDI. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế, lao động việc làm tăng so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các dự án FDI năm 2018 có doanh thu đạt 4.040,6 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 3.102,4 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.661,9 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2017.

Các doanh nghiệp DDI năm 2018 có Doanh thu đạt 11.642,7 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu: 58,85 tỷ đồng, tăng gấp 2,25 lần so với cùng kỳ; Nộp Ngân sách đạt 314 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm 2018, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 3,7 nghìn lao động. Lũy kế đến hết tháng 12/2018, trong các KCN có gần 83 nghìn lao động đang làm việc, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có gần 66 nghìn người, chiếm khoảng 79% tổng số lao động làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu:

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu 2018 đạt 286,27 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 158,22 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 442,1 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng sản phẩm chủ yếu: xe buýt đạt 265 chiếc, tăng 33 chiếc so với cùng kỳ; xe máy tay ga đạt 117.189 chiếc, tăng 6.878 chiếc so với cùng kỳ năm 2017.

* Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (phụ tùng) ô tô, xe máy: Doanh thu 2018 đạt 287,78 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 72,57 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 723,78 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2017.

* Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử, gia công linh kiện điện tử: Doanh thu 2018 đạt 2.720,08 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 2.686,45 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.101,31 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2017.

* Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu 2018  đạt 115,20 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 103,51 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 57,46 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2017.

* Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: Doanh thu 2018 đạt 72,69 triệu USD, bằng 98% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 8,24 triệu USD, bằng 89% so với cùng kỳ; Nộp Ngân sách nhà nước đạt 86,51 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2017.

          Dự kiến năm 2019 các chỉ tiêu kinh tế về doanh thu, xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách của các dự án trong KCN đều có sự tăng trưởng, dự kiến các dự án FDI tăng từ 5-12%; các dự án DDI tăng từ 20-21% so với cùng kỳ năm 2018./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp