Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc GĐ 2021-2030

26/08/2021

Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc đăng tải dự thảo hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan, tổ chức cá nhân, đối tượng chịu tác động của chính sách tham gia ý kiến.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc xin đăng tải Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết  HĐND tỉnh về ban hành chính sách thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực điện tử công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc GĐ 2021-2030.

Ý kiến bằng văn bản của quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Phòng Kế hoạch Tổng hợp, số 38 Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc bằng đường công văn và theo địa chỉ thư điện tử khth.bqlkcn@gmail.com trước ngày 20/9/2021. Thông tin chi tiết liên hệ bà Nguyễn Thị Hoàng Lương, điện thoại: 0982123169./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: