Kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc

23/10/2020

Ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc đã ban hành Quyết định số: 2617/QĐ-UBND Về việc  kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc  (Japan Desk Vĩnh Phúc). Theo đó, bộ phận xúc tiến đầu tư do 01 lãnh đạo sở Kế hoạch và đầu tư làm trưởng Bộ phận, với thành phần là đại diện của : sở Kế hoạch và đầu tư, Ban Quản lý các KCN, sở Khoa học - công nghệ, sở Lao động – Thương binh và xã hội, công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Nhiệm vụ chính của Japan Desk Vĩnh Phúc, là  Cung cấp thông tin, giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư Nhật Bản; Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện các thủ tục để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; và nhiều chương trình khác lien quan đến các nhà đầu tư Nhật Bản./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: