Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc

17/02/2017

 (BQLKCN) - Với sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016 đạt nhiều kết quả tích cực, thu hút đầu tư vào các KCN tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN được quan tâm đầu tư và ngày càng hoàn thiện, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đã có hạ tầng đạt 70%.

Với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh “lấy công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh”.  Ban quản lý các KCN xác định phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2017 là: “Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN đã được cấp Chứng nhận đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút được các dự án đầu tư có chất lượng, hoạt động hiệu quả, tăng tỷ lệ lấp đầy các KCN đã hoàn thiện hạ tầng; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau đầu tư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017”.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN; nhiều KCN trên địa bàn tỉnh đã có nhà đầu tư hạ tầng vào làm chủ đầu tư, chất lượng cung cấp dịch vụ hạ tầng có cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của Nhà đầu tư thứ cấp; chất lượng nguồn nhân lực, sự mất cân đối giữa cơ cấu lao động nam và nữ trong các doanh nghiệp sản xuất điện tử, dệt may,.. đời sống của người lao động, hạ tầng xã hội, các thiết chế văn hóa cho người lao động chưa theo kịp tốc độ phát triển của các KCN.

 Để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp chất lượng hơn vào các KCN thời gian tới, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trên, Ban quản lý các KCN tập trung thực hiện đồng bộ 5 nhóm vấn đề chính sau đây:

1. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp vào các KCN, đặc biệt là xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư mới thông qua các nhà đầu tư đã có trên địa bàn bằng các hình thức: hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đã đầu tư vào các KCN; tổ chức hội thảo về môi trường đầu tư kinh doanh với các doanh nghiệp; thực hiện nhất quán các hỗ trợ đối với nhà đầu tư, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng, tiếp cận các nguồn lực để phát triển.

Duy trì đối thoại, thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vụ việc, vướng mắc phát sinh trong quan hệ với các cơ quan, hành chính, tư pháp của địa phương và trung ương theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đối với các vấn đề chưa thống nhất trong hệ thống pháp luật về đầu tư và luật chuyên ngành.

2. Tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

 Công khai, minh bạch, các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đầu tư, phấn đấu giảm 40% thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ đối với các TTHC: quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, GCNĐKĐT, Giấy phép xây dựng, trừ các TTHC có quy định thời gian giải quyết từ 03 ngày trở xuống.

Áp dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin trong việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính của Ban và sử dụng hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của doanh nghiệp.

3. Phát triển các KCN, chủ động tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư.

Thường xuyên rà soát quy hoạch, tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các KCN, xem xét, điều chỉnh quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng –kinh doanh hạ tầng KCN Phúc Yên; thúc đẩy việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào KCN với các tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho KCN, xây dựng đời sống văn hoá cho người lao động tại các KCN.

Thu hút đầu tư theo quy hoạch, gắn với phát triển bền vững, tập trung thu hút đầu tư vào các KCN đã hoạt động và các KCN mới như: Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II, đặc biệt là phối hợp tốt với các ngành để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, giải quyết các điều kiện về hạ tầng để sớm triển khai KCN Thăng Long – Vĩnh Phúc.

4. Thu hút đầu tư gắn với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện các giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND;  có các biện pháp hiệu quả trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động; theo dõi chặt chẽ diễn biến về lao động tại các KCN để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giải quyết các tranh chấp nhằm hạn chế đình công, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Thu hút đầu tư gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Nâng cao chất lượng dự án thu hút đầu tư mới, theo hướng gia tăng hàm lượng công nghệ, lao động kỹ thuật, Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất công nghiệp điện tử viễn thông, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu mới, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng phát triển hạ tầng KCN, dịch vụ KCN. Coi trọng chất lượng, hiệu quả và các chỉ tiêu tổng hợp (nộp ngân sách, giá trị gia tăng, giá trị sản xuất, lao động) của các dự án mới thu hút đầu tư.

Kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường khi thẩm định dự án và khi dự án đi vào hoạt động, “không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng”. Hạn chế tối đa việc cấp phép cho những lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: giấy, dệt nhuộm, thép…, những dự án không phù hợp với quy hoạch, gây ảnh hưởng đến định hướng phát triển bền vững của tỉnh./.

                                                 Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: