Công tác đầu tư, phát triển các KCN Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2015

02/10/2015

9 tháng đầu năm 2015, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án DDI, vốn đầu tư đăng ký 1.378 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Chấn Hưng.

Cùng với hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN, công tác đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm đẩy mạnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về tiếp cận mặt bằng sạch sản xuất kinh doanh.

9 tháng đầu năm 2015, Ban đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP tập đoàn FLC xây dựng hạ tầng KCN Chấn Hưng với số vốn 1.378 tỷ đồng.  Chủ động làm việc và phối hợp các ngành, các cấp hướng dẫn Tập đoàn Sumitomo thực hiện các thủ tục đầu tư dự án xây dựng KCN Thăng Long Vĩnh Phúc và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện dự xây dựng KCN Sông Lô I. Hiện các nhà đầu tư đang tích cực triển khai các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời gian tới.

Đến nay, Vĩnh Phúc có 18 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục ưu tiên phát triển đến năm 2020 với diện tích 5.632 ha, trong đó đã có 10 KCN được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.306ha, diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, GPMB là 712,26 ha, về cơ bản tỉnh đã chủ động được quỹ đất sạch có hạ tầng tại các KCN để thu hút đầu tư. Diện tích đất đã cho thuê, đăng ký thuê là 536,65ha, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp của các KCN đạt 41,09%.

Tuy nhiên các dự án đầu tư vào KCN Tam Dương II (Khu A, Khu B), KCN Phúc Yên, KCN Chấn Hưng nhà đầu tư còn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác GPMB, khan hiếm đất sạch để giao cho nhà đầu tư thứ cấp; KCN Bình Xuyên II và Tam Dương II (Khu A, Khu B) chưa có công trình xử lý nước thải tập trung. Trong 3 tháng cuối năm, Ban quản lý các KCN sẽ tích cực nắm bắt, hỗ trợ nhà đầu tư trong giải quyết vướng mắc về bồi thường, GPMB tại KCN, tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng KCN, cụ thể: đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện II với vốn thực hiện 1-2 triệu USD, đầu tư xây dựng khu tái định cư, giải phóng mặt bằng thêm khoảng 10 ha; đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Tam Dương II khu A và tiếp tục bồi thường, GPMB với vốn thực hiện khoảng 20 tỷ đồng; tiến hành bồi thường, GPMB KCN Tam Dương II khu B và KCN Chấn Hưng tạo quỹ đất sạch thu hút dự án đầu tư. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thăng Long Vĩnh Phúc./.

Hoàng Lương- Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: