Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc bãi bỏ một số thành phần hồ sơ khi đăng ký kinh doanh

02/01/2018

Ngày 27/12/2017 Chính phủ  ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT.

          Trong nghị quyết có nêu rõ việc bãi bỏ yêu cầu thành phần hồ sơ “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác” khi thực hiện một số thủ tục sau đây:

          - Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;

          - Đăng ký thành lập công ty hợp danh;

          - Đăng ký công ty TNHH, CTCP;

          - Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Đồng thời, trong các mẫu tờ khai, thay thế quy định “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ CCCD, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” bằng “số định danh cá nhân”.

          Nghị quyết có hiệu lực từ 27/12/2017.

          (Nghị quyết 136/NQ-CP đính kèm)

Thu Nga – Phòng QLDN

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: