Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

27/12/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp được điều chỉnh như sau:

a) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Cũng theo phụ lục danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng  từ ngày 01/01/2018 thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và các huyện Bình Xuyên, Yên Lạc thuộc vùng II; Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô thuộc vùng III.

Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018. Các quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Kiên Quyết – Phòng Quản lý TNMT

Các tin đã đưa ngày: