Tiêu chí đo lường sự hài lòng của công dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước

27/10/2017

(BQLCKCN) –  Ngày 10/10/2017, Bộ Nội Vụ ban hành Quyết định 2640/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2017-2020”.

Mục tiêu của Đề án nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Theo đó, Đề án này đưa ra 22 tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân khi thực hiện các giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước, các tiêu chí cơ bản như:

- Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ;

- Thời hạn giải quyết (tính từ hồ sơ được tiếp nhận đến ngày trả kết quả) là đúng quy định;

- Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự;

- Công chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức;

- Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo;

- Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc;

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời...

Quyết định 2640/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1383/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

 * Nội dung Quyết định 2640/QĐ-BNV theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: