Đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp phép xây dựng trong KCN

16/10/2017

(BQLCKCN) –  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ tập trung vào 4 lĩnh vực chính, gồm: xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và xử phạt vi phạm hành chính.

Thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng trong KCN được đơn giản hóa, tập trung vào các nội dung sau:

 - Bãi bỏ "bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp" trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại Điều 12 của Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (Thông tư số 15/2016/TT-BXD);

- Bổ sung vào mục 3.6 tại Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD thông tin về số, ngày cấp giấy phép xây dựng: “Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa”.

- Bãi bỏ yêu cầu cung cấp bản sao photocopy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế các bộ môn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD.

Nghị quyết 101/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 06/10/2017.

 

* Nội dung Nghị quyết số 101/NQ-CP theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: