Uỷ quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bình Xuyên

12/09/2017

Ngày 08/9/2017 UBND huyện Bình Xuyên ban hành Quyết định số 2538/QĐ - UBND về việc Uỷ quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo đó Ủy quyền cho Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện tại 03 Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, cụ thể:

1. KCN Bình Xuyên.

2. KCN Bình Xuyên II.

3. KCN Bá Thiện II.

(Quyết định của UBND huyện Bình Xuyên được đính kèm).

Thông báo được này được đăng tải trên website Ban quản lý các Khu công nghiệp để tổ chức, cá nhân biết và liên hệ công tác./.

Kiên Quyết – Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: