Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ

11/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân; Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ nêu trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồngtrong đó lưu ý tập trung thông tin tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

- Việc quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân; công tác chăm sóc y tế, điều trị cho phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân tại các cơ sở giam giữ phạm nhân trên địa bàn tỉnh; công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân,… và việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, học sinh trường giáo dưỡng chấp hành xong biện pháp tư pháp ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

- Kịp thời truyên truyền biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng.

 

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: