Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất

20/11/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất (TT 09). Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 (TT 06).

Theo Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT), TT 06 hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, Luật PPP, Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) cũng như các Nghị định quy định chi tiết thi hành 2 Luật này đã có nhiều quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số quy định. Do vậy, việc ban hành TT 09 thay thế TT 06 nhằm bảo đảm thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả quy định tại các Luật, Nghị định mới, đặc biệt là quy định về quy trình, thủ tục đầu tư; lập, công bố danh mục dự án; hình thức, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bên cạnh đó, TT 09 cũng sửa đổi, bổ sung một số hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi hơn cho quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án có sử dụng đất đang có vướng mắc; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ; bảo đảm thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả kinh tế...

Thu Nga - Phòng Quản lý Doanh nghiệp

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: