Quyết định số 2720/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới

30/09/2021

Quyết định số 2720/QĐ-UBND của UBND tỉnh về bổ sung một số biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới

Chi tiết tại File đính kèm./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: