Bộ Giao thông ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

31/08/2021

Bộ Giao thông ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với  hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian  phòng, chống dịch Covid-19

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: