Tiếp tục triển khai một số nội dung trong sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật

23/08/2021

Từ ngày 16/7/2021 đến nay Ban Quản lý đã phối hợp với Công An tỉnh và các sở ngành thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 31 DN trong các KCN. Qua kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. Để các DN trong KCN thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng lao động người nước ngoài, Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo Văn bản số 870/BQLKCN-QLLĐ ngày 26/5/2021của Ban Quản lý các KCN về việc chấn chỉnh tình hình người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Các doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài trong các khu công nghiệp giải quyết dứt điểm những tồn tại, sai phạm, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật lao động về tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài; khẩn trương rà soát, tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hoặc đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, đã nhập cảnh vào làm việc tại doanh nghiệp, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sử dụng lao động nước ngoài đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Đối với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động ký và gửi hợp đồng đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động (Hợp đồng là bản gốc hoặc bản sao chứng thực).

Kiên Quyết- Phòng QLLĐ

 

 

Các tin đã đưa ngày: