Một số quy định về xử lý vi phạm hành chính phổ biến liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

05/08/2021

 (BQLKCN) –  Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc giới thiệu một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần cùng cộng đồng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 Theo Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV là bệnh truyền nhiễm nhóm A, tức là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao. Việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cần có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thời gian qua, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đã xuất hiện một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Nhiều hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong xã hội. Để góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, chấn chỉnh răn đe, cảnh báo đối với tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc giới thiệu một số quy định về xử lý các hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, góp phần cùng cộng đồng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

I. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Các chế tài hành chính được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định của Chính phủ, bao gồm: Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/20203 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ); Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số tuyến điện; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

II. Mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 được quy định như sau:

1. Không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền có thể bị phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng (khoản 1, điều 5, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ). Mức phạt cụ thể: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người;

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.500 người;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên.

2. Hành vi đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật (điểm a, khoản 3 và điểm a, khoản 4, điều 5, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

3. Hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh truyền nhiễm: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (khoản 1, điều 6, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

4. Hành vi không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế (khoản 2, khoản 5, điều 6, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

5. Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (điểm a, khoản 2, điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

6. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19; Hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19, cố ý làm lây lan tác nhân gây dịch bệnh Covid-19: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (khoản 3, điều 7, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ). Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

7. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (điểm b, khoản 1 và khoản 3, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

8. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, ngoài ra còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế (điểm b, khoản 2 và khoản 3, Điều 11, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

9. Hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (điểm a, khoản 1, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

10. Hành vi che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (điểm a, khoản 2, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

11. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh Covid-19: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (điểm b, khoản 5, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ).

12. Hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, ngoài ra còn phải  áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm (điểm a, khoản 1 và khoản 3, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ). Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật có thể bị xử lý hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

13. Hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ  trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (khoản 2, điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ).

14. Hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ; Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (điểm a, điểm b, khoản 3, điều 20, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ). Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý hình sự theo điều 330 Bộ luật hình sự 2015./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: