Hướng dẫn giám sát và phòng, chống; hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; hướng dẫn cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú đối với bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

13/02/2020

Thực hiện các Quyết định của Bộ Y tế: Quyết định số 343/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát tạm thời và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, cơ sở lưu trú để phòng chống bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)” .

(03 Quyết định hướng dẫn chuyên môn được đính kèm dưới đây)

Thu Nga – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

Các tin đã đưa ngày: